Zakon Assassin's Creed


Baza Danych - Assassin's Creed Brotherhood

Ludzie
Miejsca - Rzym
Miejsca - inne
Pozostałe

Zwoje Romulusa

Zwoje

Zwój Romulusa 1

Zostawiam tu moją rodową zbroję, najdoskonalszy pancerz, jaki kiedykolwiek wykonano. Niechaj przyniesie swemu znalazcy powodzenie w boju.

- ZMIANA CHARAKTERU PISMA -

Zabraliśmy ją, by na powrót umieścić za żelaznymi wrotami. Do ich otwarcia potrzeba sześciu kluczy, rozdanych naszym braciom. Powie się im, że pochodzą od Romulusa, a będą ich strzegli jak źrenicy oka.

Zwoje

Zwój Romulusa 2

Padłem na kolana i z trudem łapiąc dech, usiłowałem oswoić się z widokiem, na który patrzyłem. To ona. Ta sama pieczara, która nawiedzała me majaczenia. Spędziłem tu niezliczoną liczbę nocy, badając ją we śnie. Musiałem ją odszukać.

I już wiem. To tutaj będzie gromadziła się rada. Tu będziemy spiskować przeciwko naszemu wrogowi, przyjacielowi i wodzowi zarazem. Jest nas czterdziestu, sami senatorowie. Wszyscy pragniemy wyzwolenia. Kasjusz obarczył mnie zadaniem opracowania planu, ale nie mam jeszcze żadnego pomysłu.

Zwój Romulusa 3

Pierwsze posiedzenie rady już za nami. Nasz problem jest oczywisty, ale rozwiązanie niejednomyślne. Cezar oddala się od Senatu, pokładając ufność w obcych władcach, wbijając się w dumę i otaczając przepychem na wzór swej egipskiej ladacznicy. Nie chce już przemawiać do nas na stojąco i jawnie kpi z naszych rad. Stworzył swój własny senat, pełen oszczerców, intrygantów - ludzi, którzy nie dbają o dobro Rzymu. Moi bracia pragną krwi, ale ja nie mam pewności, czy powinniśmy ją rozlewać.

Po odejściu mych braci, nadal badałem pieczarę. Odnalazłem ślady czegoś, co przyciągnęło mnie do tego miejsca. Szepty. Światła przebłyskujące przez szczeliny w gruncie. Same wrota również kryją zagadkę. Muszę ją rozwiązać.

Zwój Romulusa 4

Otworzyłem wrota! To, co czekało na mnie w środku, zmieniło mój sposób patrzenia na świat, wstrząsnęło posadami mojej wiary. Każdy element jest ogniwem łańcucha, który został ukuty przez coś, co już dawno odeszło. Bo czyż może to jeszcze istnieć?

Uspokajam samego siebie i ruszam w stronę światła. Duchy kłębią się w mojej głowie, pchając mnie cały czas do przodu. Nigdy nie widziałem budowli o takim rozmachu, skąpanej w takim widmowym blasku. Coś leży na środku komnaty, coś potężnego, ale nie mogę się do tego dostać. Z pewnością zostało to stworzone rękoma Bogów, tylko pytanie których?

Piedestał wyrasta wprost z ziemi. Chciałem uciec od tego szaleństwa, ale wiem, że i tak będę musiał tu wrócić. Wsparłem się na nim dłonią i wzrok został mi odjęty. Wypełniła mnie prorocza moc! Oto widzę Rzym w płomieniach i wiem, że trzeba działać.

Zwoje

Zwój Romulusa 4 (Kont.)

Zwoje

Zwój Romulusa 5

Znów spotkamy się w pieczarze, ale nie opowiedziałem moim braciom o swoich odkryciach. Zarysowałem mój plan; niektóre szczegóły sam opracowałem, ale resztę zawdzięczam moim wizjom. Wybrałem najbardziej praktyczne rozwiązanie: uderzymy wszyscy, by uniemożliwić mu ucieczkę oraz by każdy z nas przyłożył rękę do sprawy. Zwabiamy go do Senatu, gdzie żaden z jego sprzymierzeńców nie ma wstępu. Wizje wskazały mi, że rzecz ma się dokonać w dniu pobłogosławionym przez Marsa - więc oto nadszedł dzień próby i ręka nie może mi zadrżeć.

Nie jestem okrutnikiem, ale już szykuję sztylet przekazywany w mej rodzinie jako rodowy klejnot. Naciągam togę niczym kaptur i wchodzę radosny, jakbym szedł na wesele.

Zwoje

Zwój Romulusa 6

Cezar nie żyje, ugodzony dwadzieścia trzy razy przez własnych rodaków, z których wielu uważał niegdyś za przyjaciół. Zabito go nie z powodu jego postępków, ale z obawy przed tym, czym mógłby się stać. Zżera mnie poczucie winy, bo Cezar pogodził się ze swym okrutnym losem, gdy tylko spotkały się nasze spojrzenia. Czyżby dostrzegł w moich oczach odbicie, co ja sam widziałem?

Ja, Marcus Junius Brutus, wróciłem do pieczary i położonej pod nią komnaty. Odrzuciłem sztylet i pancerz. Być może pewnego dnia ktoś inny zostanie tu zwabiony w podobnie tragicznym celu. Być może właśnie to ty jesteś tą osobą... Ty, który czytasz te słowa.

Mimo mej męki, nie poznałem żadnych odpowiedzi, ufam wszakże, że to się wkrótce zmieni. A ty, który tu wkroczyłeś, musisz mówić głośno...

(Końcowa część zwoju zaginęła.)


Komentarz do Zwojów Romulusa

Wstępu słowem

Zwoje Romulusa, które można znaleźć wraz z kluczami w grze Assassin's Creed: Brotherhood dla większości graczy są tylko dodatkiem, który można raz przeczytać i odstawić na bok. Czymże byłoby jednak Assassin's Creed bez krwawych symboli na końcu gry? Czym byłby Assassin's Creed II bez zagadek Prawdy? Tym samym dla Brotherhood jest historia zawarta w zwojach Romulusa.

Historia pierwowzorem

Jak wiadomo, wszystkie gry z serii Assassin's Creed bazują w bardzo dużej mierze na faktach historycznych. Nie inaczej jest i w tym wypadku. Czytając Zwoje Romulusa bardzo łatwo domyślić się, jakie wydarzenie one opisują. W rzeczywistości, zgodnie z przekazami Nikolausa z Damaszku, samo zdarzenie zostało doskonale wręcz odwzorowane. Umacniam tu swój pogląd, że Ubisoft bardzo dba o zgodność z historią.

Nazwa legendą

Zacznijmy może od początku, to znaczy od nazwy. Każdy, kto zna legendę o powstaniu Rzymu, od razu skojarzył imię Romulus. Według owej legendy, on i jego brat Remus byli wnukami króla miast Alba Longa, Numitora. Lecz brat króla, Amulius, dokonał zamachu stanu i przejął władze. By Numitor nie miał męskich potomków, którzy mogliby próbować odebrać miasto z powrotem, zakazał on Rei Sylwii, córce króla, mieć dzieci. Niestety Rea zaszła w ciążę i urodziła bliźniaki: Remusa i Romulusa, którzy rzekomo byli dziećmi Marsa. Za nieposłuszeństwo, Amulius postanowił zakopać żywcem Reę i wrzucić dzieci do rzeki. Jednak nie wszystko poszło po jego myśli, gdyż kosz w którym były dzieci popłynął z prądem i osiadł w pobliżu jaskini, w której mieszkała wilczyca. Zabrała ona dzieci do tej jaskini i karmiła własnym mlekiem, póki pewien pasterz ich nie znalazł. Gdy bracia osiągnęli dorosłość, dowiedzieli się o swoim pochodzeniu. Udali się do Alba Longa i odzyskali miasto dla swojego dziadka. Zamiast jednak pozostać w nim, postanowili założyć własne miasto. Obaj bracia zasiedli na sąsiednich wzgórzach, by z pomocą bogów zdecydować kto będzie władcą miasta. Remus zobaczył 6 sępów, a Romulus 12, co uznano zostało za znak, iż Romulus powinien być władcą. Gdy Remus upokorzony porażką zaczął nabijać się z brata, ten zabił go, mówiąc, że każdy kto mu się sprzeciwi skończy tak samo. Romulus panował przez długie lata, aż w końcu został zabrany do niebios, gdzie stać się miał bogiem Kwirynem.Znając już tę legendę, wywnioskować możemy, czemu bractwo Romulusa nosi na sobie wilcze skóry. Otóż, ze względu na przybraną matkę legendarnych braci, wilczycę. Kolejnym odniesieniem do legendy jest jaskinia, w której spotykali się spiskowcy ze Zwojów. Jest to ta sama pieczara, w której wilczyca karmiła bliźniaków, Luperkal.

Treść esencją

W pierwszym Zwoju dostajemy garść informacji na temat zbroi Brutusa. Musiała ona być wykonana z tego samego materiału co Zbroja Altaïra, czyli metalu pochodzącego od Tych, którzy byli tu przed nami, odkrytego dzięki Fragmentowi Edenu. Poniżej dostajemy również informację, że Bractwo Romulusa ukryło zbroję w jaskini, za drzwiami, które otwiera się sześcioma kluczami, zdobywanymi w grze.

W drugim natomiast Zwoju otrzymujemy dane o Brutusie i spiskowcach przeciwko Cezarowi. Brutus musiał być jednym z potomków Tych, Którzy Byli Przed Nami, skoro jego sny prowadziły do jaskini Luperkal, miejsca ukrycie Fragmentu Edenu. Tam też mieli spotykać się spiskowcy, prawdopodobnie przynajmniej w części Asasyni. Dowiadujemy się również, iż Gaius Kasjusz Longinus oraz Marek Antoniusz Brutus byli przywódcami pośród wszystkich konspiratorów.

Zwój trzeci dostarcza informacji na temat pierwszego spotkania spiskowców i temacie ich rozmów, czyli powodom powstania planu zabójstwa Cezara. Można zauważyć tutaj kolejną zgodność z historią, gdyż właśnie odsuwanie się cesarza od senatu i dążenie ku pełnej dyktaturze było głównym powodem konspiracji. W drugiej części zwoju Brutus opisuje swoje dążenie do rozwiązania tajemnicy jaskini, a co za tym idzie dotarcie do ukrytej komnaty.

Czwarty Zwój zawiera informacje o podziemnej komnacie, zbudowanej przez Tych, Którzy Byli Przed Nami. Dowiadujemy się o położeniu Fragmentu Edenu i jego mocy. Co ciekawe, na Brutusa zadziałał inaczej niż na Altaïra czy Ezio, ponieważ wywołał wizje, zamiast służyć mu mocą. Dostajemy też ciekawostkę, Brutus był osobą religijną, co jest rzadkie wśród znanych nam Asasynów.

W piątym Zwoju Brutus opisuje ostatnie spotkanie spiskowców przed zamachem, na którym przedstawia dokładny plan zabójstwa. Właśnie w tym zwoju historia została najlepiej odwzorowana, razem z datą, to jest Idami Marcowymi i miejscem, czyli Senatu. Nawet powód wyboru czasu i miejsca został perfekcyjnie odwzorowany. Otóż do Senatu wstęp mieli wyłącznie Cezar i senatorowie, a Idy Marcowe były dniem ku czci Boga wojny, Marsa.

W ostatnim ze Zwojów zawarte są informacje o zamachu, również zgodne z historią. Wszystkie wymieniane pobudki są identyczne do rzeczywistych, nawet ilość ciosów nożem się zgadza. W dalszej części Brutus zwraca się bezpośrednio do czytelnika, czyli Ezio, słowami „Być może pewnego dnia ktoś inny zostanie tu zwabiony w podobnie tragicznym celu. Być może właśnie to ty jesteś tą osobą... Ty, który czytasz te słowa”. Ciekawa jest również pewna zbieżność. Brutus trafił do owej jaskini by zabić Cezara. Za to Ezio trafił do owej jaskini by zabić Cesare, co jest ówczesną wersją imienia Cezar.

Symbol tajemnicą

Najciekawszą częścią czwartego Zwoju, jak nie ich wszystkich są obrazki. A konkretnie, symbole na nich przedstawione. Na pierwszym z nich widzimy ową komnatę oraz różne symbole. Większość z nich jest pozbawiona znaczenia, poza tymi w górnej części obrazka. Po bokach widzimy sześciokąty, oznaczające Fragment Edenu. Do znaku pośrodku wrócę za chwilę.

Na drugim rysunku widnieją trzy symbole. Ten po lewej jest utworzony z różnych symboli, a konkretnie:

- Pośrodku zaobserwować można trójkąt opisany na okręgu z punktem pośrodku. Jest to symbol Trójcy Kapitolińskiej, czyli trzech Rzymskich Bogów. Jowisza, Minerwy i Junony.
- W lewym górnym rogu widać okrąg z kropką pośrodku, symbolizujący słońce. Według mitologii, wszelkie odniesienia do słońca są odniesieniem do Boga Heliosa, a co za tym idzie do rzymskiego Sola.
- W lewym dolnym rogu symbolu zaobserwować można zniekształconą swastykę, co również w starożytnym Rzymie kojarzone było ze słońcem, lecz przypisywane Bogu Mitrze.
- W prawym dolnym rogu widoczny jest księżyc będący symbolem bóstw lunarnych, a co za tym idzie Diany i Luny.
- W prawym górnym rogu widnieje znak przypominający „h”. Jest to symbol Saturna, jako planety i jako Boga.

Jak widać wszystkie składowe tego symbolu są kojarzone z różnymi Bogami Rzymskimi. Wnioskować można, że cały ten znak symbolizuje panteon Bogów Rzymskich, co w kontekście świata Assassin's Creed oznacza rasę Tych, Którzy Byli Przed Nami.

Po prawej widnieje inny symbol, coś co niektórym przypominać może „e”. Jest to wymysł twórców, symbol ten nie miał zastosowania w historii i nie ma dzisiaj. Jedynie można się domyślać, co miał znaczyć. Mi on przypomina obrócony o 90° cyrkiel, symbolizujący wiedzę. Byłby on doskonałym przeciwstawieństwem dla symbolu po lewej, to znaczy religii.

Symbol na samym środku, na piedestale również pochodzi od twórców gry. Także w tym wypadku można się jedynie domyślać znaczenia. Z kształtu przypomina on galaktykę spiralną, prawdopodobnie Drogę Mleczną. W takim wypadku mogłoby to symbolizować pochodzenie Tych, Którzy Byli Przed Nami. Świetnie wpasowywałoby się to w położenie między wiedzą a religią, dając nam do zrozumienia, że ich rasa łączy obie te ideologie w sobie.

  • Autor: Cholbi
  • Data dodania: 03-12-2010
Książka Assassin's Creed - Ostatni Potomkowie - Przeznaczenie bogów wydawnictwa Insignis

Komentarze / pokaż wszystkie (117)

103. Maćko04-01-2012, 18:02jak się dostać do leża w koloseum, było widoczne podczas misji "ukrzyżowania" a teraz nie mogę tam wejść :/
104. altairek11-01-2012, 22:47nietrzeba odbudowac adwekutow zeby dojsc do tamtego zwoju... Zycze milego probowania :D
105. aspaler18-02-2012, 17:03Aby dostać się do tych ścieków do tego łoża nie trzba odnawiać akweduktów może to jest jakis blad ale mi sie udalo probujcie a moze wam tez sie uda
106. Altair321328-05-2013, 16:07a ja nie mogę się dostać do misji przy termach dioklecjana pomoże mi ktoś
107. Kubi Brotherhood103-07-2013, 14:44Asasyn doskonały,twierdzisz,że zbroja Brutusa jest głupia?
108. (usunięty)03-11-2013, 12:51Moim zdaniem zbroja Brutusa jest zajefajna
109. mario 7908-12-2013, 12:28Mam pytanie.. jak zdobyć ostatni klucz ramulusa zwój bo mam już 5 a musze mieć jeszcze jeden wszystkie znajdywałem w lożacz ramulusa, a nie ma na mapie tego ostatniego. co trzeba zrobić i gdzie jest to ostatnie leże pomózcie
110. mario 7909-12-2013, 13:19to żeby dostać sie do leza ramulusa w koloseum tam gdzie ratowałem petra przed egzekuciom trzeba poszukać architekta i odnowić miasto i w tedy na mapie pojawi sie to leże ramulusa tak?... ale czemu przedtem iak szedłem z moimi rekrytami przebranymi za żolmierzy żeby uratować petra to miejsce wejścia do loży ramulusa sie świeciło a jak pużniej wruciłem w to miejsce to iuż sie nie świesiło... dlaczego ? pomużsie.
111. Darth Destruktor09-12-2013, 16:44@mario 79 - ty nie z "rekrytami", a ze słownikiem chodź...
112. mario 7910-12-2013, 15:38powie mi ktoś w końcu jak wejść do loży ramulusa w koloseum... co ? byłbym wdzieczny.
113. Darth Destruktor10-12-2013, 15:51@mario 79 - Nie. Masz poradniki w necie. Mnóstwo. I po Polsku. A ty nie dość że pytasz nie w tym miejscu co trzeba, to jeszcze stękasz że nikt ci nie pomaga. Internet jest duży, naucz się z niego korzystać.
114. ¤ mario 7910-12-2013, 21:01poradnik w necie mam owszem... ale tam są opisywane tylko miejsca doisia do
poszczegulnych mieisc w fabule gry do mieisc zaznaczanych czarnym kwadratem z wykszyknikiem... ale są poboczne mieisca nie opisane w poradniku np: to z czym mam teraz problem jak weiść do lozy ramulusa w koloseum... pisałem iuż że to było w tym zadaniu zeby uratować petra przed egzekucją w koloseum w tedy to mieisce było podświetlone a po tem jak wykonałem to zadanie i wruciłem w to mieisce to weiście nie było iuż
podświetlone... nie wiem co trzeba zrobić architekta szukać żeby odbudować to miasto i w tedy pojawi sie na mapie to leże ramulusa.. czy co trzebz zrobić
? odpowieccie konkretnie prosze.. rozpisałem sie troche...D:
115. Ezion02-02-2014, 20:14JA MAM 100% ODBUDOWY RZYMU i kuźwa mam 5/5 zwojów a 6 gdzie?
No właśnie nie wiem bo go na mapie nie ma!
116. assassino2000523-03-2014, 12:39Nigdy tego nie czytałem jak grałem a to bardzo interesujące.
117. AssassynAuditore508-07-2014, 23:24zbroja romulusa, opłacało się nad programowo grać...

Dodaj komentarz

*Czy jesteś botem?
Składnia
ZnacznikPrzykład użyciaWynik
*pochylenie*Altair ma *różowego* kota.Altair ma różowego kota.
**pogrubienie**Altair **nie ma** kota.Altair nie ma kota.
~~spoiler~~Ojciec Altaira ~~Umar~~! :OOjciec Altaira Umar!
>cytat>requiescat in pacerequiescat in pace
© 2008 - 2019 zakon-ac.info • there is only ZAC
010
Patronat
Społeczność
Ładowanie...
Do góry
TOP5#: