Zakon Assassin's Creed


Baza Danych AC Chronicles

Daza Danych Assassin's Creed Chronicles


Baza Danych AC Chronicles Russia - Dokumenty

Przedmioty

Szkatuła Ezio

Ta tajemnicza szkatuła należała niegdyś do mistrza Asasynów Ezio Auditore, nim ten przeazał ją Shao Jun z chińskiego Bractwa Asasynów. Jednak owładnięta żądzą zemsty Shao Jun pozwoliła, by szatułka wpadła w ręce Templariuszy. Od tamtej pory jej losy pozostawały dla Asasynów nieznane.

KOSTURY EDENU

Kostury były Fragmentami Edenu, które symbolizowały zwierzchnictwo i władzę. Znane w historii pod takimi nazwami jak Pastorał Papierski czy Berło Carów Wrzechrusi, kostury były używane przez różnych fraonów, papieży oraz carów. Ten konkretny artefakt znajdujący się w posiadaniu cara uległ znisczeniu w katastrofie tunguskiej i pozostał po nim jedynie odłamek.

ODŁAMEK EDENU

Orłow nosi na szyi odłamek Berła Edenu, które uległo zniszczeniu w trakcie katastrofy tunguskiej w 1908 roku. Odłame został odnaleziony przez Grigorija Raputina, a Orłow odzyskał go po śmierci mnicha. Asasyn uważa, że odłamek nadal ryje w sobie część mocy i może być niebezpieczny.

RADIOSTACJA

Komunikacja radiowa była przedmiotem intensywnych prac pod koniec XIX wieku, co sprawiło, że na początku XX stulecia radiostacje były już dość często stosowane. Do rozwoju technologii radiowej przyczynił się szereg wybitnych uczonych, w tym między innymi Hertz, Tesla oraz Marconi. Choć w owych czasach radio nie było jeszcze środkiem masowego przekazu, okazało się skutecznym narzędziem propagandowym w okresie rewolucji, kiedy to po raz pierwszy użyto go w takim właśnie celu.

GENERATOR STRUMIENIA CZĄSTEK

Generator strumienia cząstek była to broń wynaleziona przez Nikolę Teslę. Twierdził on, że opracował to urządzenie pod wpływem badań nad generatorem elektrostatycznym Van de Graaffa. Mniejsza wersja tych pustych, metalowych czasz potrafi generować prąd o bardzo wysokim napięciu. Generator cząstek został opracowany jako broń przeciwko piechocie oraz lotnictwu. Długo uważano e tego typu uzbrojenie jest niemożliwe do skonstruowania, ale Tesla utrzymywał, że zbudował, zaprezentował i zastosował w praktyce funkcjonalny egzemplarz.

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA

Kolej Transsyberyjska to system sicie olejowej łączący Moskwę z rosyjskim dalekim wschodem oraz Morem Japońskim. Licząca 9289 km kolej transsyberyjska jest najdłuższą na świecie linią kolejową. Budowano ją od 1891 do 1916 roku pod nadzorem rosyjskiego rządu, a nawet samych carów, Aleksandra III, a później Mikołaja II. W czasie I Wojny Światowej Rosja wykorzystywała szereg ciężkozbrojnych pociągów pancernych, by szybko i łatwo zwiększać siłę ognia swoich wojsk. Najcięższe pociągi wyposażone były w działa kalibru 152 mm, nie licząc szeregu mniejszego uzbrojenia.

POCIĄGI PANCERNE

Pociągi pancerne były wykorzystywane głównie na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to stanowiły skuteczny środek szybkiego przemieszczania wsparcia artyleryjskiego na dużych dystansach. Szczyt ich przydatności przypadł na okres rosyjskiej wojny domowej, ale korzystano z nich już piętnaście lat wcześniej, w trakcie wojny z Japonią. Pociągi pozwalały na przewóz wszelkiego rodzaju uzbrojenia, w tym także sześciocalowych dział morskich, które standardowo montowane były tylko na okrętach wojennych, ale można było je łatwo dostosować do konstrukcji zwykłego pociągu. Pociągi zaczęły co prawda ustępować miejsca czołgom, które dysponowały co prawda mniejszą siłą ognia, ale gwarantowały za to znacznie większą mobilność.

CZOŁG MARK V

Brytyjski czołg Mark V był wyprodukowaną w 1918 roku ulepszoną wersją pojazdu Mark IV. Miał on kilka okazji, by sprawdzić się w akcji w ostatnich miesiącach I Wojny Światowej a także w trakcie rosyjskiej wojny domowej, podczas której wojska ententy wspierały Białych. Czołg ten był również wykorzystywany przez Armię Czerwoną. Dysponował silnikiem o mocy 150 koni mechanicznych, w kabinie mieściło się 8 członków załogi, a uzbrojenie stanowiły dwa działa 6-funtowe i dziesięć karabinów maszynowych. Jego pancerz przedni miał grubość 16 mm, boczny – 12 mm, a wieżyczkę i spód pojazdy chroniły płyty grubości 8 mm. Człog ten jednak poruszał się nie szybciej od biegnącego człowieka.


Wydarzenia

REWOLUCJA ROSYJSKA

Rewolucja Rosyjska była przełomowy wydarzeniem, które w roku 1917 położyło kres carskiej monarchii i doprowadziło do powstania ZSRR w roku 1922. Po pierwszej rewolucji, która wybuchła w lutym w Piotrogrodzie (dzisiejszy Petersburg), car Mikołaj II abdykował, a władzę przejął rosyjski rząd tymczasowy. Po okresie niepokojów bolszewicy pod przywództwem Włodzimiera Lenina obalili rząd tymczasowy i obwołali się sternikami nawy państwowej. Była to Rewolucja Październikowa, znana też jako ‘Czerwony Październik'. Nowa władza zawarła pokój z Niemcami, by zakończyć udział Rosji w I Wojnie Światowej, ale w kraju wybuchła wojna domowa pomiędzy antykomunistami zwanymi ‘Białymi', a ‘Czerwonymi' bolszewikami, którzy ostatecznie zdołali zwyciężyć, założyli nowe państwo i władali Rosją oraz znaczną częścią Eurazji przez kolejnych 70 lat.

KATASROFA TUNGUSKA

Katastrofa Tunguska był to potężny wybuch, spowodowany prawdopodobnie zderzeniem Ziemią asteroidy lub komety, do którego doszło w czerwcu 1908 roku w rejonie rzeki Podkamienna Tunguzka, na terytorium dzisiejszego Kraju Krasnojarskiego w Rosji. Jet to największe tego typu zderzenie odnotowane w historii Ziemi, a wyzwolona w jego wyniku energia wynosiła od 10 do 30 megaton trotylu, czyli o tysiąc razy większa niż siła bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę. Szacuje się, że eksplozja tunguska powaliła około 80 milionów drzew na obszarze 2150 kilometrów kwadratowych. Tak naprawdę wybuch był skutkiem zderzenia promienia z opracowanego przez Teslę generatora cząstek z Berłem Edenu, które w owym czasie znajdowało się w rękach Templariuszy.

OPERACJA W KAZANIU

Operacja kazańska to podjęta we wrześniu 1918 roku ofensywa Armii Czerwonej, której celem było odbicie strategicznego miasta Kazań z rąk Legionu Cechosłowackiego oraz Ludowej Armii Komuczu, sojuszu wojskowego który zajął Kazań i wybił pozostających w mieście bolszewików. Lew Trocki osobiście wydał 4. Armii, flotylli Wołgi oraz części 2. Armii rozkaz natarcia na Kazań. Po trwających trzy dni bitwie Czerwoni odbili miasto, ale większość sił Białych wycofała się na przeciwległy brzeg rzeki.


Broń

KARABIN ORŁOWA

Orłow posługuje się karabinem Berdan, przerobionym przez starego przyjaciela, Fiodora Tokariewa. Zainspirowany osiągnięciami amerykańskiego wynalazcy Hirama Percy'ego Maxima, stworzył on dla Orłowa unikalny tłumik, ostrzegając go jednak przed spadkiem siły ognia. Dostosował też karabin do amunicji 7,62 mm, będącej aktualnie na wyposażeniu rosyjskiej armii, która głównie korzystała z karabinów Mosin-Nagat. W wyniku tych przeróbek broń Orłowa jest niewiarygodnie cicha, żeby nie powiedzieć bezgłośna, a przy tym dość skuteczna na krótkim i średnim dystansie. Zdaniem Tokariewa rozwiązanie to można modyfikować i testować, istnieje więc szansa, że Orłow sam znajdzie lepsze ustawienia lub dodatkowe oprzyrządowanie, które powoli zwiększyć skuteczność tłumika.

MECHANICZNA WCIĄGARKA

To urządzenie elektryczne jest genialną adaptacją budowlanej wciągarki, zasilaną suchą baterią. Orłow może używać go do szybkiej wspinaczki, przyciągania różnych obiektów lub ich niszczenia, holowania pojazdów, albo przestawiania dźwigni. Wciągarka jest też wyposażona w elektryczny układ wysokiego napięcia, z pomocą którego można doprowadzić do zwarcia w urządzeniach elektrycznych lub siebie oświetleniowej.

KARABIN MOSIN-NAGANT

Karabin Mosin-Nagant był to powtarzalny wyposażony w magazynek karabin wojskowy, opracowany dla rosyjskiej arii pod koniec XIX wieku i wykorzystywany w wojsku carskim, a później radzieckim. Za jego projekt odpowiadało dwóch rusznikarzy: rosyjski oficer Siergiej Iwanowicz Mosin oraz Leon Nagant, belgijski projektant uzbrojenia. Karabiny weszły do masowej produkcji i z czasem były stopniowo ulepszane, co doprowadziło do ich powszechnego wykorzystywania w czasie Wojny Rosyjsko-Japońskiej oraz I Wojny Światowej.

KARABIN BERDAN

Karabin Berdan to rosyjska broń opracowana w 1868 roku przez amerykańskiego wynalazcę, Hirama Berdana. Było to podstawowe uzbrojenie rosyjskiej armii pod koniec XIX wieku, zanim zastąpił je karabin Mosin-Nagant. Nieliczne egzemplarze tej broni, zwłaszcza te oparte na modelu Berdan II, pozostały w użyciu i ostały przystosowane do tej samej amunicji 7,62 mm, której używano w karabinach Mosin-Nagant, ponieważ była ona lepsza, celniejsza i zapewniała większą siłę ognia.


Organiacje

MILICJA ROBOTNICZO-CHŁOPSKA

Milicja Robotniczo-Chłopska była to służba cywilna porządkowa utworzona w kwietniu 1917 roku w pierwszych dniach istnienia Związku Radzieckiego. Założona była z przedstawicieli proletariatu, którym brakowało co prawda doświadczenia i wyszkolenia, ale byli za to tanią i liczną służbą bezpieczeństwa na terytorium kraju oraz stanowili kontrast dla wcześniejszej policji carskiej, w opinii bolszewików służącej jedynie ‘ochronie bogatych'.

NKWD

Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR, w skrócie NKWD, był to centralny resort siłowy Związku Radzieckiego, kontrolowany bezpośrednio przez partię komunistyczną. Powstał z 1917 roku w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z uwagi na fakt, że obowiązki odziedziczone po poprzednim organie okazały się dla NKWD nazbyt przytłaczające, szereg zadań natury politycznej, w tym krzewienie rewolucji i ideałów bolszewizmu, scedowano na nowo utworzoną CzeKa.

CZEKA

Utworzona dekretem Lenina w 1917 roku CzeKa była pierwszą sowiecką służbą bezpieczeństwa. Komitety CzeKa utworzono w różnych miastach i obwodach administracyjnych kraju. Od momentu swego powstania organizacja ta była militarnym i policyjnym ramieniem bolszewickiej partii komunistycznej oraz narzędziem Czerwonego Terroru, czyli ruchu, który miał wyplenić z Rosji wszelką opozycję względem sowieckiego systemu władzy. Nazwa tego organu oznaczała pierwotnie ‘Wszechrosyjską Komisję Nadzwyczajną do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem' co doprowadziło do powstania w języku rosyjskim skrótu ‘CzeKa'. Członków tej organizacji nazywano ‘czekistami', a określenie to przylgnęło również do pracowników innych służb i było używane aż do lat osiemdziesiątych.


Dokumenty

ROZKAZY TEMPLARISZY

Rozkazy zostały wysłane, więc dołączysz do oddziału komendanta Juroskiego. Przedostań się do domu specjalnego przeznaczenia i czekaj na dalsze instrukcje. Niech prowadzi cię Ojciec Zrozumienia.

Zapomnij o swych oficjalnych rozkazach względem cara. Niech bolszewicy martwią się ewentualnymi próbami jego uwolnienia, ty koncentruj wysiłki na odszukaniu artefaktu.Niech prowadzi cię Ojciec Zrozumienia.

Mamy potwierdzoną informację, że artefakt znajduje się w posiadaniu jednej z księżniczek. Msz zgodę na rozpoczęcie operacji. Przeniknij w szeregi CzeKa i zdobądź szkatułkę.Niech prowadzi cię Ojciec Zrozumienia.

Szkatułkę, której szukamy, ma młoda Romanowa. Bolszewicy chcą ją zgładzić. Wykorzystaj to, żyj wszelkich niezbędnych środków. Niech prowadzi cię Ojciec Zrozumienia.

Chodzą słuchy, że bolszewicy szykują oddział uderzeniowy, który ma zlikwidować młodą Romanową. Nie pozwól, by szkatułka uległa zniszczeniu.Niech prowadzi cię Ojciec Zrozumienia.

Zidentyfikowano człowieka, który broni młodą Romanową, to Nikołaj Orłow, Asasyn. Zachowaj ostrożność i pozbądź się go, jeśli zdołasz.Niech prowadzi cię Ojciec Zrozumienia.

ROZKAZY ASASYNÓW

Mamy nadzieję, że Nikołaj prowadzi dziewczyną. Obawiam się tylko, że zbytnio ją polubił. Jeśli go spotkasz, nie mów jakiej procedurze zamierzamy ją oddać. Na dokumencie widnieje podpis samego Siergieja.

Gdy Romanowa znajdzie się już w ośrodku, działaj rozważnie. Z raportów Nikołaja wynika, że ona potrafi być groźniejsza niż mogłoby się wydawać. Należy ją jak najszybciej otumanić lekami. Na dokumencie widnieje podpis samego Siergieja.

Przygotować laboratorium do procedury PR32. Obiekt to kobieta w wieku 16 lat. Rozpocząć operacje niezwłocznie po przybyciu obiektu.Na dokumencie widnieje podpis samego Siergieja.


ZWOJE

Niołaj Andriejewicz Orłow przyszedł na świat w drugiej połowie XIX wieku. Jego ojciec wyemigrował do Rosji, gdzie został członkiem Narodnej Woli, terrorystycznego odłamu rosyjskiego Bractwa Asaysnów. Postanowił też wychować syna w duchu tej organizacji i szkolił go od wczesnego dzieciństwa. W Bractwie Nikołaj zaprzyjaźnił się z Aleksandrem Ulianowem i jego młodszym bratem, który w historii zapisał się jako Włodzimierz Lenin.

20 maja 1887 roku Nikołaj był świadkiem egzekucji Aleksandra, który został schwytany po nieudanej próbie zabójstwa cara Aleksandra III. Poczucie winy spowodowane niemożnością ocalenia przyjaciela miało dręczyć Niołaja przez długie lata.

Nikołaj ożenił się z Rosjanką o imieniu Anna. Nie ukrywał przed nią, że należy do Bractwa Asasynów. Anna awse wspierała męża, choć związek ten był dla niej pasmem trudów i zgryzoty.

W roku 1888 mentor zlecił Nikołajowi zgładzenie cara Aleksandra III, który był sojusznikiem Zakonu Templariuszy i miał w swym posiadaniu potężne Berło Edenu. Niokłaj miał zabić Aleksandra i odzyskać artefakt da Asasynów. Zanim wyruszył, Anna poinformowała go, że jest brzemienna.

Nikołaj dogonił carski pociąg i dostał się na jego pokład. Po zabiciu kilku gwardzistów i przesłuchaniu jednego nich, przekradł się do carskiej saloniki i zaatakował, ale ku swemu zaskoczeniu stanął oko w oko z całą carską familią, podczas gdy w świetle przekazanych mu informacji jego cel miał podróżować samotnie. Aleksander III stanął w obronie swoich najbliższych. Nikołaj zdołał go zranić, ale twardy Templariusz ani myślał dać za wygraną. W trakcie walki pociąg wypadł torów i uległ rozbiciu. Aleksander, jak się okazało o wiele bieglejszy wojownik, darował Orłowowi życie, a ten musiał ratować się ucieczką.

Pierwsze dziecko Anny zmarło bardzo młodo. Tragedia ta okazała się dla Nikołaja o wiele silniejszym ciosem niż jakakolwiek nieudana misja. W 1908 roku Asasyni schwytali Templariusza nazwiskiem Doliński, a Nikołaj poddał go niezwykle brutalnemu badaniu, by dowiedzieć się, gdzie zniknęło Berło Edenu po nieudanym zamachu na cara. Po groźbach skierowanych pod adresem jego rodziny, Doliński wyznał, że Berło ukryto w ośrodku badawczym w Tunguzce na Syberii. Orłow i jego ludzie natychmiast tam wyruszyli.

Mentor zażądał, by Nikołaj wraz z podległymi mu Asasynami odzyskał Berło Edenu, które poddawano testom z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych zbudowanych w oparciu o schematy wykradzione sojusznikowi Asasynów, Nikoli Tesli. Plan zakładał szybkie odbicie artefakt, bo Tesla miał zniszczyć całą okolicę za pomocą swej superbroni, generatora cząstek znajdującego się w Ameryce.

Pokonawszy strzegących obiektu Templariuszy oraz naukowców, Orłow dotarł do centrum ośrodka i pochwycił w dłonie Berło, przez które ciąż przepływały strumienie energii. Było to traumatyczne przeżycie dla Nikołaja, który najwyraźniej usłyszał i ujrzał wtedy różne przekazy z przeszłości i przyszłości. W tym momencie promień z generatora cząstek uderzył w ośrodek i spowodował potężną eksplozję, która przeszła do historii jako katastrofa tunguska.

Orłow przeżył jako jedyny. Wedle jego relacji, Berło uległo zniszczeniu. Ujrzawszy prawdziwą moc artefaktów Prekursorów, powrócił do Anny jako złamany człowiek, bezużyteczny dla Bractwa. Mimo to kilka lat później Nikołaj i Anna doczekali się kolejnego dziecka, córki, której dali na imię Nadia i która stała się oczkiem w głowie Nikołaja.

Choć Rewolcja całkowicie odmieniła Rosję, nie odcisnęła większego piętna na życiu Orłowa, który stroniąc od ludzi wciąż leczył rany po traumatycznych przeżyciach znad Tunguzki. Bractwo powierzało mu jedynie błahe zadania. Asasyni i Templariusze pozostali neutralni względem Rewolucji, ale pewnego dnia Orłow otrzymał prywatny list od Włodzimierza Lenina, w którym prosił swego dawnego druha o usunięcie cara Mikołaja II, a wraz z nim pozostałości po dawnym imperium.

Nikołaj nie był zainteresowany oczyszczaniem kraju z imperializmu, ale gdy ujrzał zdjęcie Mikołaja II, na którym ten dzierży zniszczony w jego mniemaniu Kostur Edenu, zakradł się do pałacu i wymordował carską służbę. Gdy odnalazł wreszcie Mikołaja II, nie zabił go, żądając jedynie Kostura. Jak podejrzewał była to zwykła replika, pozbawiona jakiejkolwiek mocy.

Mikołaj rozpoznał w Orłowie człowieka, który niegdyś uderzył na pociąg jego ojca. I jak przed laty tak i teraz uniknął ostrza Asasyna. Nabrawszy zaufania do intruza, car wyjawił, że niewielki fragment Berła nadal istnieje. Jego zdaniem Grigorij Rasputin nosił na szyi drzazgę ze zniszczonego artefaktu. W ten oto sposób Orłow sam trafił na swą kolejną misję. I nie podjął jej w imię Bractwa ani Rosji, lecz po to, by wreszcie pozbyć się przeklętej mocy, która go niemal zniszczyła.

Orłow odszukał Chionię Gusiewę, jedną z byłych uczennic Grigorija Rasputina, która usiłowała zabić swego mistrza. Nikołaj zaproponował, że uwoni okaleczoną Gusiewę w zamian za potrzebne mu informacje, ale miał do czynienia ze złamaną kobietą. Zmusił ją do ucieczki i wydobył z niej wszystkie sczegóły dotyczące miejsca krycia odłamka, będącego w posiadaniu Rasputina.

Gusiewa opowiedziała o swej próbie zamachu na Rasputina i o tym, jak odłamek Berła ocalił mu życie, mimo licznych ran. Prócz ochrony, odłamek zapewnił też Rasputinowi oc, dzięki której mógł zmusić Chionję, by ta własnoręcznie się okaleczyła, czego skutki Orłow mógł zobaczyć na własne oczy. Nikołaj zakończył nędzne życie Gusiewej i udał się na poszukiwania naszyjnika, który pochowano wraz z Rasputinem.

Rok 1917. Nikołaj czuje, że jego czas w szeregach Asasynów dobiegł końca. Mając na uwadze jedynie troskę o dobro żony i córki, planuje wyjechać do Ameryki. Dzięki swym kontaktom może zdobyć dokumenty dla rodziny, ale potrzebuje pieniędzy, którymi opłaci spokojną podróż. Postanawia wrócić do Bractwa w nadziei, że w ten sposób zdobędzie potrzebne środki.


Wspomnienia

WSPOMNIENIA NIOŁAJA

Nie przypuszczałem, że podczas tej misji Templariusze wejdą mi w drogę, ale najważniejsza przeniknęli do struktur bolszewików z Jekaterynburga. Ci głupcy mieli w swych rękach obciążające dokumenty, a ja akurat byłem ciekaw, co sprowadziło tutaj Templariuszy.

Dom, w którym przetrzymywano Romanowów był również idealnym miejscem, by pozyskać nieco biżuterii. Nawet jeśli Bractwo nie zapewni mi funduszy potrzebnych na opłacenie fałszywych dokumentów, dzięki którym moja rodzina wyjedzie do Ameryki, to carskiej błyskotki na pewno wystarczą.

Zdawało mi się, e będziemy bezpieczni w pociągu do Kazania, ale Templariusze jakimś sposobem zdołali nas wytropić. Niektórzy z nich mogą mieć przy sobie rozkazy, które być może pomogłyby mi zrozumieć, ile oni tak naprawdę wiedzą o szkatułce i dziewczynie. Jest ich wielu, ale to mnie nie powstrzyma. Mój karabin będzie miał zajęcie. Wydaje mi się, że znalazłem sposób na zwiększenie efektywności tłumika Tokariewa i oto mam doskonałą okazję, by to sprawdzić.

Gdy dotarliśmy do Kazania było jasne, że Templariusze wiedzą, kim jestem. Wydrukowali listy gończe z moją podobizną, denuncjując mnie jako ‘Białego', a tym samym czyniąc celem dla wszystkich bolszewików. Usunięcie tych afiszy nie zapewni mi pełnego bezpieczeństwa, ale na pewno znacząco mniejszy ryzyko wykrycia.

Zwróciłem się przeciwko własnym braciom. Mogłem po prostu pozwolić, by zgładzili tę nieszczęsną dziewczyną. Czy Siergiej mnie okłamał? Czy wiedział, że ta procedura może skończyć się dla niej śmiercią? Musiałem mieć pewność. Może uzyskam te informacje od jakiś wysoko postawionych braci.

WSPOMNIENIA ANASTAZJI

Podczas ucieczki wpadłam do komnat, w których od miesięcy była przetrzymywana wraz z rodziną. Nie chciałam odchodzić bez żadnej pamiątki.

W Kazaniu dowiedziałam się, że kilka osób, które znałam jeszcze sprzed rewolucji wpadło w ręce bolszewików. Nietrudno było się domyślić jaki spotkałby ich os, gdybym im nie pomogła. Zabijanie wydawało się takie proste, gdy tylko myślałam jak Shao Jun.

Znów uciekam, ale tym razem kipi we mnie gniew. Nie spodziewałam się, że ponownie ujrzę ludzi, którzy mnie torturowali, ale gdy już do tego doszło pozwoliłam, by Saho Jum raz jeszcze nade mną zapanowała i dokonałam słodkiej zemsty, którą ona tak radowała się w swoich czasach.

Książka Assassin's Creed - Ostatni Potomkowie - Przeznaczenie bogów wydawnictwa Insignis

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

*Czy jesteś botem?
Składnia
ZnacznikPrzykład użyciaWynik
*pochylenie*Altair ma *różowego* kota.Altair ma różowego kota.
**pogrubienie**Altair **nie ma** kota.Altair nie ma kota.
~~spoiler~~Ojciec Altaira ~~Umar~~! :OOjciec Altaira Umar!
>cytat>requiescat in pacerequiescat in pace
© 2008 - 2019 zakon-ac.info • there is only ZAC
000
Patronat
Społeczność
Ładowanie...
Do góry
TOP5#: