Zakon Assassin's Creed


Pierwsza Cywilizacja


Technologia i miejsca związane z Pierwszą Cywilizacją

Jako rasa o wiele bardziej zaawansowana od ludzi, Isu dysponowali odpowiednio zaawansowaną technologią. Wspomniane już Fragmenty Edenu i manipulacja genetyczna w celu stworzenia ludzi świadczą o ich wiedzy.

Podział Fragmentów Edenu:

 • Jabłka Edenu – artefakty służące do kontrolowania umysłów ludzi. Pozostałe funkcje to m.in. otwieranie wejść do świątyń, baza danych o Pierwszej Cywilizacji, a także urządzenie służące do wytwarzania wizji alternatywnych rzeczywistości.
 • Ankh – do jego zdolności należy uleczanie chorych, a także krótkotrwałe przywracanie zmarłych do życia, w postaci zapisu holograficznego.
 • Kryształowe Kule – urządzenia podobne do Jabłek Edenu, pozwalające komunikować się z poprzednimi użytkownikami artefaktu, a także do kalkulowania prawdopodobieństwa przyszłych wydarzeń.
 • Kryształowe czaszki – służące do komunikacji a także obserwowania społeczności.
 • Klucz do Wielkiej Świątyni – mały krążek służący do otwierania zapory z pola siłowego, torujący drogę do Piedestału. Widnieje na nim symbol Uroborosa (staroegipski symbol nieskończoności).
 • Szczątek Edenu – Pierścień generujący pole ochronne wokół właściciela.
 • Całun Edenu – materiał pozwalający leczyć nawet najpoważniejsze rany. Wydaje się być inteligentny, gdyż nawiązuje kontakt z użytkownikami. Przechowuje także wspomnienia poprzednich właścicieli.
 • Pastorał Edenu – potężne urządzenie do kontroli umysłu, które w połączeniu z Jabłkiem Edenu pozwalało otworzyć wejścia do Krypt pozostawionych przez Pierwszą Cywilizację.
 • Miecze Edenu – urządzenia służące do celów militarnych.
 • Dyski pamięci – pozwalają zapisać wspomnienia, dzięki czemu mogą być one odtwarzane przez kolejnych użytkowników.
 • Dysk Przepowiedni – służący do zapisu i odtwarzania hologramów.
 • Fiolki z krwią – hermetyczne, sześcienne pojemniki na krew.
 • Koh-i-Noor – przypominający diament przedmiot, o nieznanych jeszcze właściwościach.
 • Talizman Patience Gibbs – amulet pozwalający przewidzieć prawdopodobieństwo najbliższych wydarzeń.
 • Puzdra Prekursorów – urządzenia tłumaczące język Pierwszej Cywilizacji.
 • Manuskrypt Voynicha – zestaw odręcznych zapisów w języku Prekursorów, które odczytać można przy pomocy Skrzynki Prekursorów.
 • Trójząb Edenu – potężny artefakt, zapewniający panowanie nad ludzkimi emocjami. Można go było rozdzielić na trzy Noże Edenu, z których każdy posiadał inne właściwości. Pierwszy pozwalał kontrolować strach, drugi wywoływał zachwyt, a trzeci zapewniał ślepe posłuszeństwo.
 • Nieznany Fragment Edenu – konieczny do funkcjonowania „Świątyń stabilizujących”
 • Nieznany Fragment Edenu (2) – użyty podczas nieudanego Eksperymentu Filadelfia. Pozwalał manipulować czasem w ograniczonym stopniu.
 • Nieznany Fragment Edenu (3) – należący do handlarza niewolnikami Laurensa Prinsa, zanim został skradziony przez pirata Alonzo Batillę.

Pozostałe technologie:

 • Mechanizm z Antykithyry – fragment większego urządzenia, zwanego „Maszyną Prognostyczną” pozwalającą poprzez zaawansowany rachunek prawdopodobieństwa nakreslić przyszłe wydarzenia.
 • Bateria z Bagdadu – w czasach Prekursorów urządzenia te posiadały w sobie tzw. „Kryształ Czasu”, który generował energię elektryczną wraz z upływem czasu. Pozwalało to generować niewielką, ale niekończącą się ilość energii.
 • Panele Zasilające – posiadające prawdopodobnie ogromne zasoby energetyczne, te urządzenia, przypominające grupę zbitych ze sobą sześcianów stanowiły zaplecze energetyczne Wielkiej Świątyni.
 • Nexus – punkt zbiegu linii temporalnej, pozwalający min. na komunikowanie się osób odległych w czasie o całe pokolenia. W większości przypadków, aby dostać się do Nexusu należało użyć Fragmentu Edenu (np. Kryształowej Kuli). Prawdopodobnie w Nexusie prowadzono „Kalkulacje”, o których niżej.
 • „Kalkulacje” – nazwany tak przez Jupitera proces przewidywania przyszłości poprzez rachunek prawdopodobieństwa. Do uzyskania wyniku konieczne było użycie Maszyny Prognostycznej, a być może również połączenie się z Nexusem.
 • „Oko” – kuliste urządzenie znajdujące się w Wielkiej Świątyni. Przy kontakcie z użytkownikiem posiadającym odpowiednie DNA, uruchamiało ono proces zapewniający ochronę przez flarą słoneczną.
 • Fiolki z krwią – hermetyczne, sześcienne pojemniki na krew.
 • „Zbroja Majów” – ukryty w świątyni na Tulum pancerz posiadający podobne właściwości co Szczątek Edenu. Nie wiadomo czy został stworzony przez Prekursorów, czy też ludzi.
 • Egida (Aegis) – strój noszony przez Minervę w trakcie konfliktu, zapewniający ochronę przed obrażeniami. W Mitologii Greckiej zapamiętany jako tarcza należąca do Ateny. W roku 1868 odnaleziony przez Asasynkę Evie Frye w komnacie, w której ukrył go Michel Reuge.
 • "Szarość” – wirtualna przestrzeń, do której przeniosła swoją świadomość Junona.
 • Berło Saturna - należący do ojca Juno przedmiot, wykazujący zdolności emanowania jakiejś formy energii. Nie zostało potwierdzone czy berło to było Fragmentem Edenu.
duchowa podróż Connora

Miasta:

Eden – miasto Pierwszej Cywilizacji – Pierwsze, jakie poznajemy w serii. Charakteryzowało się ono szklanymi wieżowcami otoczonymi roślinnością. Wewnątrz tych budynków znajdowały się fabryki, w których ludzie byli zmuszani do pracy przy pomocy Fragmentów Edenu. To właśnie tutaj Ewa i Adam wykradli Jabłko, doprowadzając do wojny i wyzwolenia rasy ludzkiej. Brak ludzi na ulicach, nie licząc niewolników wewnątrz budynku może świadczyć, że miejsce to było wyłącznie swoistym obozem pracy.

W 2012 roku zarówno Clay Kaczmarek, jak i Desmond Miles odtworzyli moment ucieczki Ewy i Adama poprzez pamięć genetyczną.

Feyan - miasto stworzone przez rasę Isu (Pierwszą Cywilizację). W 2195 roku Ery Isu w tym mieście urodziła się Junona.

Nieznane Miasto – placówka Pierwszej Cywilizacji, znajdująca się w pobliżu dzisiejszego Nowego Jorku. W podziemiach miasta znajdowała się Wielka Świątynia, skupiająca w sobie wiedzę dotyczącą ocalenia świata. Miasto to zostało zniszczone podczas wielkiej katastrofy. W przeciwieństwie do Edenu, w tym mieście można dostrzec ludzi odzianych w zwyczajne ubrania. Nie widać nigdzie osób w strojach podobnych do tych Adama i Ewy, co może oznaczać że miasto zamieszkiwali wyłącznie Prekursorzy.

Inne placówki, w których znaleziono pozostałości po Prekursorach:

 • Alamut (w pobliżu siedziby Asasynów)
 • Chichen Itza (miejsce bezpośredniej walki pomiędzy Prekursorami a ludźmi)
 • Jerozolima (w ruinach dawnej Świątyni Jerozolimskiej ukryta została Arka Przymierza z Jabłkiem Edenu wewnątrz)
 • Rzym
 • Himalaje
 • Trójkąt Bermudzki
 • Wyspa Wielkanocna
 • Pałac Buckingham – przed swoją śmiercią Książę Albert, mąż Królowej Wiktorii zarządził przebudowę pałacu, przy czym w tajemnym pomieszczeniu ukrył Całun Edenu.
Desmond rozmawia z Junoną i Minerwą

Krypty:

Krypta pod Watykanem – umiejscowiona pod Kaplicą Sykstyńską, była miejscem gdzie Ezio Auditore nawiązał kontakt z Minerwą. Wejście do tej krypty było możliwe tylko przy użyciu Berła Edenu połączonego z Jabłkiem. Dodatkowo musiał nimi operować człowiek posiadający DNA Prekursorów. Ściany i podłoga w pomieszczeniu jarzyły się świecącymi glifami, kiedy ktoś je mijał. Niektóre z tych symboli to zapisy w języku Sumerów.

Krypta pod Koloseum – znajdująca się tak naprawdę pod Kościołem Santa Maria Aracoeli, lecz wejście do niej znajduje sie w pobliżu Koloseum. Wejście do krypty przyozdobione było posągami przestawiającymi Junonę. Wejścia wewnątrz strzegł tzw. Tektraktys – rodzaj trójkąta, w którym wpisane były liczby całkowite. Połączenie ich dało liczbę „72”, którą należało wymówić na głos (co ciekawe, język użytkownika nie był istotny). Następnie należało się dostać po wysuwających się płytach do Piedestału, gdzie Ezio Auditore zostawił Jabłko Edenu.

Gdy użyć Wzroku Orła przed wejściem do Krypty, ukazuje nam się tzw. Atraktor Lorenza. Symbolizuje on Efekt Motyla i jest związany z teorią chaosu. Możliwe ze było to miejsce testów „Kalkulacji” – technologii opracowanej przez Minerwę, pozwalającej zniekształcać rzeczywistość (prawdopodobnie na poziomie subatomowym). Technologia ta później została zawarta w „Oku” w Wielkiej Świątyni.

Krypta Pitagorejska – znajdująca się pod Świątynią Pitagorasa w Rzymie. Jest to małe pomieszczenie, w którym znajdował się Piedestał, wyświetlający symbole na przeciwległą ścianę.

Wielka Świątynia – centralna placówka badawcza, gdzie testowano wszystkie możliwe sposoby. Znajduje się pod obecnym Turynem w pobliżu Nowego Jorku. Aby wejść do świątyni należało dwukrotnie posłużyć się Jabłkiem Edenu. Wewnątrz znajdowała się też oddzielna komnata, którą można było otworzyć Kluczem. Dodatkowo wewnątrz znajdowały się następujące pomieszczenia:

Animus w Wielkiej Świątyni?
 • Hala centralna, prowadząca do pomieszczenia za polem siłowym. Co ciekawe znajduje się w niej urządzenie Pierwszej Cywilizacji (widoczne na powyższej grafice) o nieznanym zastosowaniu (Animus?)
 • pomieszczenie nad wejściem do Świątyni (znajdował się tu port dla źródeł energii)
 • szereg pomieszczeń na prawo od wejścia, w których znajdują się... kryształy? znajdował się tu port dla źródeł energii)
 • szereg zamkniętych pokoi na lewo od głównej komnaty (prawdopodobnie pomieszczenia sypialne, o których niżej)
 • pomieszczenie w pobliżu bariery, na lewo od głównej komnaty. Po wejściu po schodach widzimy pokój wypełniony elektroniką (możliwe ze to „serwerownia” o której niżej) (znajdował się tu port dla źródeł energii)
 • Shaun wspomina jeszcze o pomieszczeniu położonym niżej, w którym znalazł Ambrozję lub Mannę (odpowiednio pokarm bogów z greckich mitów i dar, którym Bóg obdarzył Izraelitów na pustyni). Spróbował go i stwierdził, że smakuje jak tektura
 • Komnata za barierą, w której znajdowało się „Oko” – rodzaj kuli pozwalającej na uwolnienie Junony i ocalenie świata

Według „The Art of Assassin's Creed III,” Świątynia jest podzielona na trzy typy pomieszczeń: serwery, pokoje sypialne i pomieszczenia do badań.

Obserwatorium – znajdujące się w dżunglach Long Bay na Jamajce, było miejscem z którego prowadzono inwigilację społeczeństwa, poprzez użycie Kryształowych Czaszek i zapasu fiolek z krwią obywateli poddanych obserwacji.

Architektura kompleksu przypominała budowę Wielkiej Świątyni. Wewnątrz znajdowały się ściany wyłożone fiolkami z krwią, a także przypominający astrolabium panel, w którym umieszczano Czaszkę z fiolką, po czym naprzeciw wyświetlany zostawał obraz z oczu właściciela próbki. Na tyłach głównej Sali znajdowały się rzędy siedzeń dla osób chcących obserwować zgromadzone dane.

Obserwatorium miało też zaawansowane systemy zabezpieczeń, takie jak rozsuwające się elementy, czy bariery emitujące promienie zdolne spalić człowieka na popiół w ułamku sekundy.

Świątynia w Chichen Itza – dwie komnaty ukryte pod dawnym miastem Azteków, w których znajdowały się części składowe Dysku Przepowiedni.

Świątynia w Franciadzie – ukryta pod Bazyliką Swiętego Dionizego w Franciadzie, zawierała w sobie Fragment Edenu (Jabłko #1) ukryty w latarni o nazwie „Głowa z Saint-Denis”.

Świątynia w Amritsarze – ukryta pod pałacem maharadży w Indiach, zawierała w sobie Fragment Edenu znany jako Koh-i-Noor. Świątynia ukryta była za iluzoryczną ścianą, a w jej wnętrzu znajdowały się posągi hinduskich bogów (prawdopodobnie przedstawicieli Isu).

Świątynia w Herat – ukryta pod Cytadelą Herat w Afganistanie.

Świątynie „stabilizujące” – szereg rozmieszczonych na całym globie placówek, mających, zdaniem Shaya Cormaca – stabilizować planetę po Wielkim Kataklizmie. Każda z nich zawierała w sobie Fragment Edenu, bez którego nie mogła funkcjonować i wysyłała fale sejsmiczne o wielkiej sile.

Znane „Świątynie stabilizujące”:

 • Świątynia w Lizbonie
 • Świątynia w Porcie au-Prince
 • Świątynia w Arktyce.

Ciekawostki:

 • Mimo że fizycznie Prekursorzy pojawili się dopiero w grze Assassin's Creed II, to zostali wspomniani w jej poprzedniczce, podczas rozmowy Warrena Vidica z Desmondem.
 • Motyw Pierwszej Cywilizacji przejawiający się przez całą serię Assassin's Creed wykazuje duże nacechowanie Teorią o Starożytnych Astronautach Ericha von Dänikena.
 • W grze Assassin's Creed II, w czasie gdy Minerva ukazuje Ezio obrazy przedstawiające wojnę, można dostrzec na nich logo Abstergo Industries. To samo logo można dostrzec w trakcie uruchomienia Jabłka przez Desmonda w Assassin's Creed: Brotherhood.
 • Hełm Jupitera przypomina z wyglądu Orła, jeden z symboli Asasynów.
 • Junona w Assassin's Creed III wspomina że była żoną Aity, Etruskiego odpowiednika Hadesa. Może to oznaczać że była pierwowzorem dwóch postaci mitycznych: Hery i Persefony, w mitologii greckiej żony Hadesa.
 • Widoczne w plikach Prawdy miasto Eden wydaje się znajdować w pobliżu Góry Kilimandżaro w Afryce.
 • Podczas ostatniej misji Haythama w Assassin's Creed III, Ziio opowiada mu historię bogini Irokezów – Iottsitison. Podobieństwo biografii (min. życie pełne cierpienia i utraty bliskich) a także to, że cały czas obserwuje ludzi, może wskazywać, że chodzi o Junonę, zamknięta w Wielkiej Świątyni.
 • Technologię Pierwszej Cywilizacji od zarania dziejów starali się odtworzyć ludzie - wiele wynalazków zawdzięczamy odzyskaniu części wiedzy naszych poprzedników.
 • Możliwe, że próba zmiany ciała przez Aitę była próbą przeniesienia świadomości do Wyspy Animusa, widzianej w Revelations. Zbyt długie przebywanie powodowało jednak powolną kasację świadomości.
 • Tzw. „Black Room” (Wyspa Animusa), który tak jak cały Animus jest wytworem Prekursorów, wykazuje w architekturze duże podobieństwo do Stonehenge. Możliwe że twórcy monolitu zapoznali się w pewnym stopniu z originalnymi Animusami, i próbowali odtworzyć to, co widzieli.
 • Pod koniec Assassin's Creed: Revelations, kiedy William otwiera drzwi vana, przez chwilę na zewnątrz można dostrzec... Juno. Jest to oczywiste nawiązanie do fabuły następnej części, Assassin's Creed III.
 • „Światynie stabilizujace”, które miały oplatać ziemie jak korzenie drzewa, to prawdopodobnie nawiązanie do świętego drzewa o nazwie Yggdrasil z nordyckich mitów.
Junona widoczna pod koniec Assassin's Creed Revelations
Książka Assassin's Creed - Ostatni Potomkowie - Przeznaczenie bogów wydawnictwa Insignis

Komentarze / pokaż wszystkie (9)

1. Roe406-10-2013, 20:51Juno na końcu ACR... hmmm ;)
2. Ezio810706-10-2013, 21:05Nie dostrzegłem Junony w ACR
3. Cuber246006-10-2013, 22:34Juno na końcu jest trochę straszna :)
4. dominik561007-10-2013, 16:45Dobre :)
5. dawid23307-10-2013, 17:16juno jest w lewym oknie
6. DarthDestruktor1007-10-2013, 17:42@dawid233 - Thank you, Cap. Obvious!
PS: Nadal nikt nie znalazł mojego małego żartu w artykule o Fr. Edenu? Nawet moderacja chyba nie wyłapała :)
7. Paradise07-10-2013, 19:25@DarthDestruktor chodzi o fragment z Kluczem do Wielkiej Swiątyni? :)
8. DarthDestruktor1007-10-2013, 19:38@Paradise - Nope. Całun. Ciekawostki o nim.
9. Edward_Kenway510-10-2013, 01:49Ciekawy artykuł Darth. Przyjemnie się to czyta. Thx za wysiłek. ; p

Dodaj komentarz

*Czy jesteś botem?
Składnia
ZnacznikPrzykład użyciaWynik
*pochylenie*Altair ma *różowego* kota.Altair ma różowego kota.
**pogrubienie**Altair **nie ma** kota.Altair nie ma kota.
~~spoiler~~Ojciec Altaira ~~Umar~~! :OOjciec Altaira Umar!
>cytat>requiescat in pacerequiescat in pace
© 2008 - 2018 zakon-ac.info • there is only ZAC
030
Patronat
Społeczność
Ładowanie...
Do góry
TOP5#19:
 1. FIFA Polonia
 2. Zakon Assassin's Creed
 3. Marvel Comics
 4. Markolf
 5. Need For Speed
wygraj płytę GIGABYTE dla gracza